Hỗ trợ Lựa chọn Giải pháp

Với phương châm cung cấp giải pháp khả thi nhất cho khách hàng, chúng tôi đặc biệt chú trọng vào công tác tư vấn và kiểm nghiệm trước khi bán hàng.

Theo đó, chúng tôi sẽ làm việc với khách hàng để hiểu rõ về yêu cầu đối với sản phẩm sau cùng, công suất mong muốn và  khả năng tương thích với các thiết bị sẵn có của khách hàng.

Chúng tôi đã và luôn sẵn sàng tiến hành các thử nghiệm trên thiết bị với vật liệu, bao bì và công suất như yêu cầu của khách hàng để đảm bảo thiết bị sẽ hoạt động tốt trên thực tế. Khách hàng sẽ căn cứ trên chất lượng sản phẩm sau cùng để ra quyết định, chứ không phải dựa trên số liệu lý thuyết đơn thuần.

Đội ngũ kỹ thuật sẽ hỗ trợ việc lắp đặt, vận hành thử và bàn giao ngay tại cơ sở sản xuất của khách hàng. Việc nghiệm thu sẽ dựa trên kết quả của việc chạy thử có đáp ứng tốt các yêu cầu ban đầu của khách hàng hay không*?

Do đó, khi chọn lựa máy móc thiết bị ở Hòa Tâm, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm với những rủi ro về bao bì, vật liệu, công suất cũng như khả năng tương thích với thiết bị. Việc trao đổi, tính toán và tư vấn có thể mất một khoảng thời gian, nhưng sẽ tiết kiệm cho khách hàng rất nhiều chi phí phát sinh sau này do lựa chọn thiết bị không phù hợp!

Solution assessment

*Chúng tôi KHÔNG cung cấp thiết bị nếu KHÔNG đáp ứng được nhu cầu của khách hàng!