06 Jun Thiết bị ngành thực phẩm

Automatice Feeder

Thiết bị nhập liệu tự động

Flavor Applicator

Thiết bị tẩm gia vị

Vertical Blender

Thiết bị trộn bột

Slurry system

Thiết bị khuấy trộn dung dịch

Vibrating conveyor

Băng tải rung

Inclined conveyor

Băng tải gàu

Belt-conveyor

Băng tải belt

Incline conveyor

Băng tải đứng

Tank with stirring motor

Bồn chứa có hệ thống khuấy

Slurry mixing tumbler

Thiết bị trộn tẩm gia vị (dạng long)

Flavor mixing tumbler

Thiết bị trộn tẩm gia vị (dạng bột)

Chaff Tumbler

Chaff tumbler

Drum dryer

Máy sấy

Portable-shelf

Kệ inox có bánh xe

Piled rack

Pallet sắt

Industrial SanitationStation

Bồn rửa tay công nghiệp

Bạn cần:
Thêm THÔNG TIN
Giải pháp RIÊNG
BÁO GIÁ
HÃY CHO CHÚNG TÔI BIẾT!!!